NIEDZIELA, 28.02.

   830 – za Michała w 15 r. urodzin o łaskę zdania egzaminów oraz o światło Ducha Świętego na czas wyboru szkoły

1100 – za Kazimierza Parol z okazji imienin o Boże błogosławieństwo

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego (od rodzin przyjmujących Matkę Bożą Pielgrzymującą)

Wtorek

1800 – za Celinę Mitros o łaskę zdrowia

Środa

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

Czwartek

1800 – za Kazimierza Parol z okazji imienin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej (od żony)

Piątek

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

Sobota

  900 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

NIEDZIELA, 28.02.

   830 –za Tosię Frankowską o Boże błogosławieństwo z okazji 2 r. urodzin

1100 – za Patrycję w 30 r. urodzin o szczęśliwe rozwiązanie

1800 – za Łukasza z okazji 20 r. urodzin i za Macieja z okazji imienin