NIEDZIELA, 04.12. 800 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Barbary z okazji imienin 1000 – za śp. Bożenę Sikorską – o radość nieba 1200 – za śp. Sylwestra Grabowskiego – o radość nieba Poniedziałek 1700 –   Wtorek 715 – za śp. Elżbietę i Lucjana Stefańskich – o radość nieba   Środa  […]

Read More →

NIEDZIELA, 27.11. 800 – za śp. z rodziny Malców, Rodziewiczów i Bożenę Wołkanowską – o radość nieba 1000 – za śp. Bronisławę i Józefa Mielczarków – o radość nieba 1200 – za śp. Edwarda (26 r.+) i Helenę Jarosz (2 r. +), ++ rodziców Jana i Bronisławę Adamowicz oraz śp. Bogumiła i Waldemara Szymoniaków – […]

Read More →