Chrzest święty

Chrzest proszę zgłosić 10 dni wcześniej. Zgłaszający przedkłada metrykę urodzenia dziecka i opinię księdza proboszcza dotyczącą rodziców chrzestnych. Wybierając rodziców chrzestnych kieruję się pragnieniem, aby moje dziecko tak żyło wiarą i tak się nią kierowało w życiu jak chrzestni. Spotkanie formacyjne dla rodziców i chrzestnych odbywa się w ustalonym terminie.


Bierzmowanie

Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się przez okres całego roku szkolnego. Obejmuje ono również cotygodniowe katechezy pozaszkolne, wspólną modlitwę, próbę zbliżenia się do Jezusa Chrystusa poprzez sakrament pojednania. Wszelkie szczegóły
– u katechetów i duszpasterzy. Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany młodzieży I klasy Szkoły Średniej lub zawodowej.


Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Przedkładają metryki chrztu /świeżej daty/, ostatnie świadectwo katechizacji, dowody osobiste oraz wymagane dokumenty z USC.


Sakrament pokuty i pojednania

Pół godziny przed każdą Mszą św.


Sakrament namaszczenia chorych

Możemy przyjmować go nie tylko w ostatnich godzinach życia, ale także w poważnej chorobie lub w podeszłym wieku. Dzieląc sakramenty na sakramenty dla żywych i umarłych na duszy, pamiętajmy, że sakrament chorych przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej. * Pogrzeb

Przed udaniem się do firmy pogrzebowej należy koniecznie skontaktować się z ks. Proboszczem w celu ustalenia wstępnego terminu pogrzebu.  Następnie, po załatwieniu formalności z wybraną firmą pogrzebową, należy umówić się na spotkanie w kancelarii parafialnej i przybyć z aktem zgonu.