Chrzest święty

Chrzest proszę zgłosić 10 dni wcześniej. Zgłaszający przedkłada metrykę urodzenia dziecka i opinię księdza proboszcza dotyczącą rodziców chrzestnych. Wybierając rodziców chrzestnych należy  kierować się pragnieniem, aby dziecko tak żyło wiarą i tak się nią kierowało w życiu jak chrzestni. Spotkanie formacyjne dla rodziców i chrzestnych odbywa się w ustalonym terminie.


Bierzmowanie

  • Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się w drugim semestrze VII klasy szkoły podstawowej, a kończy zazwyczaj w I klasie szkoły średniej lub zawodowej. Obejmuje ono życie sakramentalne, katechezę szkolną oraz spotkania formacyjno-modlitewne w małych grupach, prowadzone przy parafii przez animatorów, wspólne celebracje i rekolekcje dla kandydatów. Więcej informacji – u katechetów i duszpasterzy. 

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Przedkładają metryki chrztu /świeżej daty/, ostatnie świadectwo katechizacji, dowody osobiste oraz wymagane dokumenty z USC.


Sakrament pokuty i pojednania

Pół godziny przed każdą Mszą św.


Sakrament namaszczenia chorych

Możemy przyjmować go nie tylko w ostatnich godzinach życia, ale także w poważnej chorobie lub w podeszłym wieku, gdy poważnie słabną siły organizmu. O ile istnieje jeszcze kontakt z chorym, przyjmuje się go w stanie łaski uświęcającej.


 * Pogrzeb

Przed udaniem się do firmy pogrzebowej należy koniecznie skontaktować się z ks. Proboszczem w celu ustalenia wstępnego terminu pogrzebu.  Następnie, po załatwieniu formalności z wybraną firmą pogrzebową, należy umówić się na spotkanie w kancelarii parafialnej i przybyć z aktem zgonu.