III Niedziela Wielkiego Postu, 07-14.03.2021 r.

NIEDZIELA, 07.03.

   830 – za Tosię Frankowską o Boże błogosławieństwo z okazji 2 r. urodzin

1100 – za Patrycję w 30 r. urodzin i o szczęśliwe rozwiązanie

1800 – za Łukasza z okazji 20 r. urodzin oraz za Macieja z okazji imienin

Wtorek

1800 – za śp. Jana Kiejnich oraz za śp. Mariannę i Kazimierza

Środa

1800 – w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin przyjmujących w swoich domach Matkę Bożą Pielgrzymującą

Czwartek

1800 – za śp. Władysława Wielgę oraz za zmarłych z rodziny Wielgów i Panków

Piątek

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

Sobota

  900

NIEDZIELA, 14.03.

   830 –za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

1100 – za śp. Halinę i Leona Mazurów

1800 – za śp. Józefa Matyaszka (40 r. +) oraz za śp. Józefa Laszczyka (2 r. +)