Historia

 • W Mścicach od zarania dziejów nie było świątyni. Mieszkańcy należeli do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie.

 • 01.11.1981 r. J.E. Bp Ignacy Jeż wydzielił wikariat samodzielny, którego rektorem został ks. Antoni Mazur, zaś 14.06.1982r. powstała parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, której został pierwszym proboszczem.

 • Msza święta sprawowana była przez około rok w prywatnym mieszkaniu, a następnie przez trzy lata w części wydzielonej z kurnika. 

 • W 1983 r. proboszczem parafii został ks. Tadeusz Nawrot. Po wielkich trudach zakupił teren pod budowę kościoła. Trudno było uwierzyć, że na podmokniętej łące w przyszłości  stanie świątynia.

 • Pierwszym znakiem Chrystusa, który stanął w tym miejscu, był krzyż, a tam gdzie stawia się krzyż, dociera dobra nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. 

 • W 1983 r. J.E. Bp Tadeusz Werno poświęcił krzyż oraz plac pod budowę kościoła. Na miejscu wzniesiono drewnianą kaplicę, a obok barak, który służył za plebanię.

 • W 1987 r. rozpoczęto prace przy budowie świątyni. Dzięki dużemu zaangażowaniu ks. proboszcza Tadeusza Nawrota oraz ofiarności parafian 16.10.1994 r. Najświętszy Sakrament został przeniesiony z kaplicy do nowego kościoła.

 • W 1989 r. w surowych murach budującej się świątyni  przyjęliśmy Matkę Bożą w obrazie Jasnogórskim, a w maju 1996 r. gościliśmy w naszym kościele Matkę Bożą w figurze Fatimskiej.

 • 26.10.1996 r. odbyła się konsekracja naszego kościoła, której dokonał J.E. Bp Marian Gołębiewski, a w 2003 r. sponsorzy i parafianie ufundowali dzwony, które poświęcił J.E. Bp Tadeusz Werno.

 • Oprócz kościoła parafialnego do  2012 r. do parafii należał zabytkowy, XV-wieczny kościół filialny w Jamnie. Świątynię wyremontował i przygotował do uroczystego poświecenia ks. Tadeusz Nawrot. Od 22 marca 2012 r. kosciół ten został przyłączony do parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie.
 • W 2003 r. proboszczem parafii został ks. Włodzimierz Milewski, któremu zawdzięczamy budowanie kościoła duchowego. Ks. Włodzimierz zmarł nagle na plebanii 04.01.2021 r. Od 01.02.2021 r. naszym nowym proboszczem jest ks. dr Jarosław Kodzia, oficjał Sądu Biskupiego Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

 • Dzisiaj mamy piękną świątynię, która wpisała się w krajobraz naszej miejscowości oraz głos dzwonów przypominający o Mszy świętej, gdzie czeka na nas Chrystus Pan.

Proboszczowie:

ks. Antoni Mazur /1981-1983/
ks. Tadeusz Nawrot /1983-2003/
ks. Włodzimierz Milewski (+) /2003-2021/

ks. Jarosław Kodzia /2021-/