• W Mścicach od zarania dziejów nie było świątyni. Mieszkańcy należeli do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie.

 • 01.11.1981 r. J.E. Bp Ignacy Jeż wydzielił wikariat samodzielny, którego rektorem został ks. Antoni Mazur, zaś 14.06.1982r. powstała parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, której został pierwszym proboszczem.

 • Msza święta sprawowana była przez około rok w prywatnym mieszkaniu, a następnie przez trzy lata w części wydzielonej z kurnika. 

 • W 1983 r. proboszczem parafii został ks. Tadeusz Nawrot. Po wielkich trudach zakupił teren pod budowę kościoła. Trudno było uwierzyć, że na podmokniętej łące w przyszłości  stanie świątynia.

 • Pierwszym znakiem Chrystusa, który stanął w tym miejscu, był krzyż, a tam gdzie stawia się krzyż, dociera dobra nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. 

 • W 1983 r. J.E. Bp Tadeusz Werno poświęcił krzyż oraz plac pod budowę kościoła. Na miejscu wzniesiono drewnianą kaplicę, a obok barak, który służył za plebanię.

 • W 1987 r. rozpoczęto prace przy budowie świątyni. Dzięki dużemu zaangażowaniu ks. proboszcza Tadeusza Nawrota oraz ofiarności parafian 16.10.1994 r. Najświętszy Sakrament został przeniesiony z kaplicy do nowego kościoła.

 • W 1989 r. w surowych murach budującej się świątyni  przyjęliśmy Matkę Bożą w obrazie Jasnogórskim, a w maju 1996 r. gościliśmy w naszym kościele Matkę Bożą w figurze Fatimskiej.

 • 26.10.1996 r. odbyła się konsekracja naszego kościoła, której dokonał J.E. Bp Marian Gołębiewski, a w 2003 r. sponsorzy i parafianie ufundowali dzwony, które poświęcił J.E. Bp Tadeusz Werno.

 • Oprócz kościoła parafialnego do  2012 r. do parafii należał zabytkowy, XV-wieczny kościół filialny w Jamnie. Świątynię wyremontował i przygotował do uroczystego poświecenia ks. Tadeusz Nawrot. Od 22 marca 2012 r. kościół ten został przyłączony do parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie.
 • W 2003 r. proboszczem parafii został ks. Włodzimierz Milewski, któremu zawdzięczamy budowanie kościoła duchowego. Ks. Włodzimierz zmarł nagle na plebanii 04.01.2021 r.
 • Od 01.02.2021 r. naszym nowym proboszczem jest ks. dr Jarosław Kodzia, oficjał Sądu Biskupiego Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

 • Dzisiaj mamy świątynię, która wpisała się w krajobraz naszej miejscowości, a głos jej dzwonów przypomina nam o Mszy świętej, gdzie czeka na nas Chrystus Pan.

Proboszczowie:

ks. Antoni Mazur /1981-1983/
ks. Tadeusz Nawrot /1983-2003/
ks. Włodzimierz Milewski (+) /2003-2021/

ks. Jarosław Kodzia /2021-/