NIEDZIELA, 07.07.2024 r. 

800 – za śp. Bogdana Symczyka

1000 – dziękczynna za 43 lata małżeństwa oraz z okazji urodzin Elżbiety i Andrzeja Palacz 

1200 –  za śp. Barbarę i Franciszka Wieczorek (30 r. +) 

Wtorek 

1900 – za Zofię Głuszko z okazji 22 roczn. urodzin

Środa 

1900 – 

Czwartek  

1900 – za Adama Kryszyłowicza

Piątek 

1900 – za Blankę Białowąs z okazji chrztu św. 

Sobota 

  900 – dziękczynna za otrzymane łaski i o błogosławieństwo Boże dla rodzin przyjmujących w swoich domach Pielgrzymującą Matkę Bożą

NIEDZIELA, 14.07.2024 r. 

800 – za śp. Łukasza Kwaśniowskiego (24 roczn. +)

1000 – za śp. Jadwigę Rakowską (28 r. +) 

1200 –  za śp. Wiktorię, Władysława i Stefana Pawelczuk