Niedziela, 03.03.2024 r.

  800 – za śp. Ireneusza Ramę i ++ z rodziny Ramów i Pastwów 

1000 – za Kazimierza Parola z okazji imienin o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia i sił

1200 – za śp. Władysława Szalawskiego (3 r. +)

Wtorek 

1800 – za Patrycję z okazji 33 roczn. urodzin 

Środa

1800 – dziękczynna za otrzymane łaski i o błogosławieństwo Boże dla rodzin przyjmujących w swoich domach Pielgrzymującą Matkę Bożą

Czwartek 

1800 – za śp. Stanisława i Stanisławę Bezulskich oraz +++ z rodziny Ozgów

Piątek 

1800 – za śp. Józefa Kozłowskiego (6 r. +) 

Sobota 

  900 – za śp. Zbigniewa Malinowskiego (30 dzień od +) 

Niedziela, 10.03.2024 r.

  800 – za Katarzynę Pender z okazji urodzin

1000 – za śp. Helenę i Bogusława Woś

1200 – za Michała Maciejewskiego z okazji 18 roczn. urodzin