V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.05.   800 – za Marię Kryszyłowicz z okazji 80 r. urodzin – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 1000 – za śp. Zbigniewa Wolskiego (int. od rodziny z Ostrowca Świętokrzyskiego) 1200 – za Kazimierę Ramę z okazji urodzin  – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej Wtorek 1800 – za Franciszka z […]

Read More →

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30.04. 800 – za Aleksandrę i Marię o pomyślne zdanie egzaminów, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalszą drogę życia 1000 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla wszystkich, którzy okazali życzliwość i bezinteresowną pomoc 1200 – za Rozalię z okazji przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa […]

Read More →