1. Środą Popielcową rozpoczęliśmy wielkopostne przygotowanie do Świąt Paschalnych. Pomocą w przemianie naszego stylu myślenia i działania na bardziej Jezusowy, będą:

Drogi krzyżowe w piątki o godz. 17:30

Gorzkie żale w niedziele o godz. 9:30,

rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej od IV Niedzieli Wielkiego Postu, 10 marca, do środy 13 marca;

rekolekcje parafialne od V Niedzieli Wielkiego Postu do środy, które wygłosi ks. Piotr Wieteska, diecezjalny duszpasterz rodzin. 

  1. Na ołtarzu w kaplicy jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości, a na stoliku przy wyjściu wielkopostne skarbonki Caritas jako jałmużna dla osób bardziej potrzebujących, które przyniesiemy do kościoła w II Niedzielę Wielkanocną. 
  2. Spotkanie dekanalne rodzin należących do Kręgów Pielgrzymującej Matki Bożej odbędzie się w najbliższą sobotę, 24.02., o godz. 10:00 w kościele w Śmiechowie.   
  3. Zostały już niecałe trzy miesiące do uroczystości Pierwszokomunijnej w  naszej parafii, zaplanowanej na 12 maja. Osobą, która dopuszcza dzieci do tego sakramentu nie jest pani katechetka, lecz ks. proboszcz, który musi mieć ku temu podstawy. Części dzieci nie ma na Mszach św. niedzielnych w naszym kościele. Nie mam na myśli dzieci tu zapisanych, ale mieszkających poza naszą parafią i uczestniczących we Mszach św. w swoich kościołach, lecz dzieci z naszej parafii. Jeśli rodzice nadal podtrzymują wolę wyrażoną w deklaracjach, by ich dzieci przystąpiły do tego sakramentu w naszej parafii, to proszę z nimi przychodzić do naszego kościoła. Jeśli dziecko będzie doświadczać jakby dwóch systemów wartości: tego, co słyszy w kościele i na katechezie oraz innego stylu życia praktycznie, przeważnie wybierze to drugie, jako wygodniejsze naturze, nawet jeśli jest zabójcze dla duszy. Słowa te kieruję tylko do tych rodziców, którzy traktują to wydarzenie na zasadzie McDrive – zajeżdżają do parafii jedynie po kolejny po chrzcie św. gotowy produkt i dalej chcą jechać swoją drogą. Proszę ten sposób podejścia, może nieuświadomiony, bardzo przemyśleć! Dlatego też comiesięczne spotkania formacyjne w parafii są skierowane właśnie do rodziców, by im pomóc i dać narzędzia w koniecznym przekazie wiary, bo są oni dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami wiary, ponoszącymi na tym etapie ich życia odpowiedzialność przed Panem Bogiem za nieśmiertelne dusze swoich dzieci.
  4. Osoby mogące zaofiarować nieco swojego czasu i umiejętności przy robieniu ozdób do palm wielkanocnych zapraszamy do Klubu Seniora działającym przy Domu Ludowym w Mścicach od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-17:00. 
  5. W minioną niedzielę na termomodernizację naszego kościoła zebrane zostało 2.768 zł, a w środę popielcową na Ukrainę niecałe 700 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom. Zachęcam do dołączenia do grona parafian systematycznie wspierających tę inicjatywę stałym zleceniem na konto remontowe parafii nr 34 8581 1014 2005 0208 1328 0003. Niedługo zaczniemy spłacać 5-o letni kredyt, którego miesięczna rata wyniesie ok. 7.000 zł. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszki na Krajowy Fundusz Misyjny.  
  6. Życzę owocnego Wielkiego Postu i dobrych postanowień. Szczęść Boże!

Mścice, 18.02.2024 r.   ks. Jarosław Kodzia, proboszcz