Niedziela, 22.01.

  800 –  o wszelkie łaski potrzebne dla Konrada Kwaśniowskiego z okazji 29 roczn. urodzin 

1000 –  1. za śp. Jana Górkę – o radość nieba

2. za śp. Ireneusza Ramę (1 r. +) – o radość nieba 

1200 –  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Mariusza Żyluka z okazji imienin

Wtorek

    800 – 

Środa 

    800 – 

Czwartek 

    800 – 

Piątek 

    800 – za śp. Natalię Mazurek i ++ z rodziny – o radość nieba 

Sobota

   900 – za śp. Halinę Pijanowską (30 dzień od +)

Niedziela, 29.01.

  800 –  za śp. Jarosławę i Stanisława Kwaśniowskich – o radość nieba 

1000 –  za śp. Jana (1 r. +) i Józefę (25 r. +) – o radość nieba

1200 – za śp. Stefana Smogur (2 r. +) i ++ z rodziny – o radość nieba