Niedziela, 19.03.

  800 –  za śp. Genowefę i Jerzego Kokocińskich, Janinę i Władysława Wielgów oraz Janinę Stefańską – o radość nieba

1000 –  o Boże błogosł. i opiekę Matki Najświętszej dla Józefa Prokopa w dniu imienin

1200 – o Boże błogosł. i opiekę Matki Najświętszej dla Kazimierza Parola z okazji urodzin

Wtorek

1800 – za śp. Jana i Mariannę Kiejnich – o radość nieba

Środa

1800 – 

Czwartek 

1800 – za śp. Małgorzatę i Henryka Dywan – o radość nieba 

Piątek 

1800 – za Marcela z okazji 15 roczn. urodzin – o łaskę zdrowia 

Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  900 – 

Niedziela, 26.03.

  800 –  o Boże błogosł. i opiekę Matki Najświętszej dla Stefana Bezulskiego z okazji 75 roczn. urodzin

1000 – o Boże błogosł. i opiekę Matki Najświętszej dla Łukasza z okazji 40 roczn. urodzin

1200 – za śp. Irenę (3 r. +) i Ryszarda – o radość nieba