Niedziela, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023 r.

  800 –  o radość nieba dla zmarłych z rodziny Kopyściów, Kąkolów i Czopków 

1000 –  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Moniki (8 r. urodzin)

1200 –  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Oliwiera Witkowskiego (1 r. urodzin)

Wtorek

  800 – za śp. ks. Kazimierza Bednarskiego – o radość nieba

Środa 

  800 – za śp. Annę Zofię Sikorską

Czwartek 

  800 – za kapłanów o świętość życia

Piątek 

  800 – za śp. Jerzego i Alicję Caban i za ++ z ich rodzin – o radość nieba

Sobota

  900 – za śp. Wiesława i ks. Waldemara Składowskich – o radość nieba

Niedziela, 15.01.

  800 –  za śp. Kazimierę i Mariana Pilarczyk – o radość nieba 

1000 –  za śp. Dawida Łukaszewskiego – o radość nieba

1200 – 

1. o wszelkie łaski Boże potrzebne dla Huberta Stenzel z okazji urodzin

2. za śp. Różę Sosnowską ( 1 r. +) – o radość nieba