NIEDZIELA, 13.11.

800 – o radość nieba dla śp. Piotra, ++ z rodziny Witasek, śp. Zofii i Jana Cyc      

1000 – o radość nieba dla zmarłych członków II róży Żywego Różańca

1200 – o radość nieba dla śp. Wiktorii, Władysława, Stefana Pawelczuk, Czesława, Ewy, Stanisława Szczur, Leszka Głowacza, Władysława Szalewskiego i Sławomira Juszczyka    

Wtorek

1800 – o radość nieba dla śp. Zbigniewa Woś (30 dzień od +) 

Środa 

1800 – o radość nieba dla śp. Bogdana, Antoniny, Zygmunta, Zdzisława i Henryka Kalcowskich    

Czwartek 

1800 –  

Piątek 

1800 – dziękczynna za otrzymane łaski i o błogosławieństwo Boże dla rodzin przyjmujących w swoich domach Pielgrzymującą Matkę Bożą 

Sobota

   900 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Marco z okazji 55 roczn. urodzin 

NIEDZIELA, 20.11.

800 – o radość nieba dla śp. Jarosława i Mariana z rodziny Wróblewskich        

1000 – o radość nieba dla śp. Sandry (1 r. +) oraz ++ z rodziny Gizińskich i Staniszewskich

1200 – o radość nieba dla śp. Jana Trzcionki (1 roczn. +)