NIEDZIELA, 14.02.

   830 – za śp. Czesława Piekarskiego, śp. Marka Kosiorowskiego

1100 – za Aleksandrę i Macieja Parol w 23. roczn. ślubu

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego (od parafian ze Stoisławia)

Wtorek

1800

Środa

1000 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

1800 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego

Czwartek

1800 – za śp. Annę i Edwarda Kalińskich

Piątek

1800 – za śp. Józefa Antkiewicza (36. r. +)

Sobota

  900

NIEDZIELA, 21.02.

   830 – za śp. ks. Włodzimierza Milewskiego (od parafian z Mścic)

1100 – za Jakuba Żylka z okazji 8. urodzin

1800 – rez. Kramek